การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง

????‍????????‍????เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย การเตรียมความพร้อมในการรับมือย่อมมีความสำคัญ เมื่อจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และต้องการความสะดวกสบายที่หลากหลายแตกต่างกันไป แนวโน้มอาชีพที่เกี่ยวข้องจึงเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นแนวทางการฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริม จนนำไปสู่การทำเป็นธุรกิจบริการได้ นั่นคือ “อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ” Care Giver❤️????
????ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” รุ่นที่ 1/2565 (จำนวน 70 ชั่วโมง) เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site????⛑ ปีงบประมาณ 2565 เปิดเรียน 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565
✅หลักสูตรได้รับการรับรองจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ระยะเวลาจำนวน 70 ชั่วโมง) ภาคทฤษฎี/ภาคฝึกปฏิบัติ โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและสาธารณสุข ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน (รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 20 คน)
????คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc.../viewform
????โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675