เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, อำเภอบางคนที, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ และผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

           

  

      

       

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675