แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางกระบือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 24
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ทต.บางกระบือ 206
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ ทต.บางกระบือ 312
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ทต.บางกระบือ 131
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 สำนักปลัด 401
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ทต.บางกระบือ 201
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ทต.บางกระบือ 146
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี2561-2564 ทต.บางกระบือ 211
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ทต.บางกระบือ 296

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675