ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

พิมพ์

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะดำเนินการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง หากผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือตามเอกสารที่แนบ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-3475-7675 ในวันและเวลาราชการ