ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

พิมพ์

เทศบาลตำบลบางกระบือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย