ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2564

พิมพ์

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง และกำหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายนี้