แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2560

ของ
เทศบาลตำบลบางกระบือ

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ทต.บางกระบือ

ยกเลิกรับสมัครพนักงานจ้าทั่วไป ประจำปี 2560

รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675