แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

ขอเชิญประชาชน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  

ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]79 Kb
Download this file (10.pdf)10.pdf[ ]153 Kb
Download this file (11.pdf)11.pdf[ ]152 Kb
Download this file (12.pdf)12.pdf[ ]319 Kb
Download this file (13.pdf)13.pdf[ ]270 Kb
Download this file (14.pdf)14.pdf[ ]229 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]192 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf[ ]116 Kb
Download this file (4.pdf)4.pdf[ ]116 Kb
Download this file (5.pdf)5.pdf[ ]77 Kb
Download this file (6.pdf)6.pdf[ ]193 Kb
Download this file (7.pdf)7.pdf[ ]116 Kb
Download this file (8.pdf)8.pdf[ ]143 Kb
Download this file (9.pdf)9.pdf[ ]131 Kb
Download this file (ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565.pdf)ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565.pdf[ ]334 Kb

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 110

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675