แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ




คลิ๊กที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนของอำเภอบางคนที

ด้วยโรงพยาบาลนภาลัย ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางคนที เปิดฉีดวัคซีนแบบ WALK IN ให้กับประชาชนสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอบางคนที อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งหากประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19) ท่านสามารถเดินทางไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19) ได้ ตามวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเพิ่มเติม ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนบท้ายนี้

 

e-service เทศบาลตำบลบางกระบือ

 

     1.  แบบขอรับบริการออนไลน์

     2.  แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา

     3.  ระบบตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

     4.  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

     5.  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

     6.  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

????????สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
????????รับสมัครฝึกอบรม
????????้โครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดด้านล่างนี้????????

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

                วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ.256 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ร่วมกันประดับตกแต่งธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ บริเวณเกาะกลางถนน “สมุทรสงคราม – บางแพ” (ช่วงพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ) เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและสะอาดตา 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 108

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese





















 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด







 



































QR Code
ทต.บางกระบือ



ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675