แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “Equalize”

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “Equalize”
สปสช. ร่วมรณรงค์ทำให้ “เท่าเทียม”

ทุกวันที่ 1 ธันวาคม องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดเป็น “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์
ปี 2565 นี้ UNAIDS รณรงค์ในประเด็น “Equalize” หรือ “ทำให้เท่าเทียม”

17 ปี สิทธิประโยชน์ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ ราว 6 แสนคน เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและ “เท่าเทียม” ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อเอชไอวีได้จำนวนมาก ได้แก่
- บริการยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานภายหลังการประกาศ CL
- บริการยาต้านไวรัสโดยไม่จำกัดระดับภูมิคุ้มกัน (CD4)
- บริการยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก
- ให้คำปรึกษา/ตรวจหาเชื้อฯ โดยสมัครใจ (VCT) ทุกสิทธิฟรีปีละ 2 ครั้ง
- บริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
- บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังสัมผัสเชื้อ (HIV PEP)
- คัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซีในผู้ติดเชื้อฯ และนำเข้าสู่การรักษา
- เอกซเรย์ปอดคัดกรองวัณโรคผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ทุกราย
- บริการป้องกันการติดเชื้อฯ ในกลุ่มเสี่ยง (RRTTPR)
- บริการถุงยางอนามัย
- สนับสนุนศูนย์องค์รวมดูแลผู้ติดเชื้อฯ/มีภาวะเสี่ยงฯ ร่วมกับโรงพยาบาล

ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อฯ รับยาต้านไวรัสในระบบบัตรทอง 30 บาท ผ่านระบบ NAP จำนวน 297,022 คน และปีงบประมาณ 2566 สปสช.จัดสรรงบประมาณ 3,978.5 ล้านบาท ดูแลผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน “ทำให้เท่าเทียม” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 ที่มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา”
สปสช.พร้อมสนับสนุน 4 ประเด็นของการขับเคลื่อน ได้แก่ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ส่งเสริมใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เข้าถึงชุดตรวจเชื้อด้วยตนเอง (HIV Self-Test) ตรวจด้วยความสมัครใจ และการส่งเสริมการจัดบริการเอชไอวีโนชุมชนโดยองค์กรภาคประชาสังคม

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) กรณีอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี สามารถรับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://mscup.nhso.go.th/mastercup/ เมนูหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน
สำหรับผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อเอชไอวี แนะนำเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ(สถานพยาบาล)ประจำตามสิทธิก่อน หากไม่สะดวกสามารถรับบริการรับยาต้านกับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระบบ สปสช. ได้เช่นกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

#สปสช #สิทธิบัตรทอง #รักษาพยาบาล #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #สายด่วนสปสช1330

ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

"มลพิษ" บรรเทาได้ด้วยต้นไม้

ต้นไม้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการซึ่งช่วยลดมลพิษต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

1. ดูดซับมลพิษในอากาศ
ต้นไม้สามารถดูดซับกลิ่น มลพิษในอากาศและฝุ่นละออง ผ่านลำต้นและเส้นขนที่ปกคลุมผิวใบ แล้วสังเคราะห์แสงเปลี่ยนฝุ่นและก๊าซพิษ เป็นออกซิเจนและไอน้ำ เช่น ต้นวาสนา ต้นมอนสเตอร่า หรือ ราชินีใบไม้ เป็นต้น

2. บำบัดมลพิษในดิน
ต้นไม้หรือพืช สามารถดูดซับมลพิษในดินที่ปนเปื้อนกลุ่มโลหะหนักได้ดี โดยใช้รากดูดโลหะหนักอย่าง แคดเมียม ไปไว้ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ เช่น หญ้าแฝก และต้นยี่หร่า

3. บำบัดมลพิษในน้ำ
น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม สามารถบำบัดได้ด้วยผักตบชวา ที่มีกลไกการเผาผลาญสารพิษอินทรีย์กับโมเลกุลที่ละลายน้ำได้ดี เช่น กรดมาโลนิก กลูโคส กลูตาไธโอน ซิสเทอีน และกรดอะมิโนชนิดอื่นๆ โดยสะสมไว้ในลำต้นให้เป็นเอนไซม์เพื่อลดลดความเป็นพิษลง

4. บรรเทามลพิษทางเสียง
ต้นไม้สามารถช่วยป้องกันมลพิษทางเสียงได้บางส่วน ด้วยลักษณะใบใหญ่และมีพุ่มหนาเขียวชอุ่ม มีกิ่งก้านหนาแน่น เช่น ยางอินเดีย นางฟ้าจำแลง บอสตันเฟิร์น

#nextnormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
แหล่งอ้างอิง
https://eric.chula.ac.th/eric2020/ej/v20y2559/no1/n1p1.pdf
https://www.getgreenbewell.com/indoor-plants-that-clean.../
http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6107/42
https://www.gardeningknowhow.com/.../noise-reduction...
https://www.apthai.com/.../designanddecor-air-purifying...
https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/491590

5 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565

5 วิธีผู้สูงอายุรับมืออากาศเปลี่ยนแปลง

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 187

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675