แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

วันข้าว และชาวนาแห่งชาติ ๕ มิถุนายน

เมื่อ 76 ปีที่แล้ว (วันที่ 5 มิถุนายน 2489) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 ) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลต่อวงการข้าวและชาวนาไทย
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาไทยแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ (2565) กรมการข้าว ได้กำหนดจัดงานวันข้าวและชาวนาไทย แห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงานฯ

ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 9 - 18 ปี ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์

รับสมัคร "สาวงามเมืองแม่กลอง" ประจำปี ๒๕๖๕ งานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675