แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและสัมมนาเครือข่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดการอบรมเกี่ยวกับโครงการอบรมและสัมมนาเครือข่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

รุ่นที่ 2 เดือนมีนาคม 2566

รุ่นที่ 3 เดือนเมษายน 2566

รุ่นที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2566  รายละเอียดตามกำหนดการ

เทศบาลตำบลบางกระบือ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว หากผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบตอบรับ รายละเอียดกำหนดการตามแนบท้าย 

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เทศบาลตำบลบางกระบือ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดคูคลองสวนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระบือ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บริเวณคลองสวนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้รักษาความสงบตำบล และอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

  

 

 

 

 

ประโยชน์ของผักและผลไม้ ที่ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

การป้องกันข้ออักเสบ - เสื่อม ด้วย 3 ท่าบริหารแรงกระแทกต่ำเหมาะกับผู้สูงวัย

เตือนชาวสวนมะพร้าวระวังไรสี่ขามะพร้าวซุ่มระบาดช่วงแล้ง

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล