แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลบางกระบือ โดยการนำของท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ร่วมกับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายท้องที่ และประชาชนตำบลบางกระบือดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดตะโหนดราย ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

กิจกรรม Press tour วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Press tour วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วันเดย์ทริป
นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Press Tour แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวันเดย์ทริป ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ (บ้านเห็ด) ตำบลดอนมะโนรา ของคุณบุญรัตน์ ลิ่มไพบูลย์ ชมขั้นตอนพร้อมลงมือปฎิบัติจริงในการเพาะเห็ด หลากหลายสายพันธุ์ การเก็บเห็ด พร้อมนำไปสู่การแปรรูปมากกว่า 7 ชนิด และเปิดบริการเป็นร่องสวนคาเฟ่ นั่งรับประทานผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเห็ดในร่องสวนมะพร้าว โดยมีนางสมพิศ ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 30 คน
จากนั้นนั่งรถรางชมวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยสวนมะพร้าวสองข้างทางไปยังวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เกษตรสายหวาน ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที ของนางตันหยง สุขเกษม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลองปาดตาลจากต้นมะพร้าว กระบวนการทำน้ำตาลมะพร้าวไซรัป น้ำตาลมะพร้าวผง การแปรรูปมะพร้าวแก้ว การทำทองม้วนจากน้ำตาลมะพร้าว การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว รวมทั้งผลิตภัณฑ์มากมายที่ทำมาจากน้ำตาลมะพร้าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกมากมายนอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่นการปาดน้ำตาลมะพร้าวที่ต้นเตี้ยๆ การเคี่ยวน้ำตาลเป็นวิถีชีวิตที่หาชมได้ยาก ในแต่ละจุดจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติได้ ซึ่งวันนี้ได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงมาสำรวจ และพร้อมที่จะส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสแบบวันเดย์ทริป เป็นการท่องเที่ยวแบบมาเช้า เย็นกลับ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มากนัก
ด้านนางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปัจจุบันมีเกษตรรุ่นใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนมากที่ประกอบอาชีพหลักทำการเกษตร และมีความต้องการพัฒนากิจกรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนและได้รับความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กันไปด้วย ผู้ที่สนใจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่กล่าวมานี้หากไปไม่ถูกสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 099-025-2929

  

  

    

ข่าวกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค.65

ขอเชิญชวนร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

ด้วยสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ จัดทำโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดตะโหนดราย ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งจัดเป็นประเพณีอันดีงามที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ชุมชนตำบลบางกระบือสืบไป

เทศบาลตำบลบางกระบือ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดตะโหนดราย

การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย กรณีเกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายกรณีเกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และบริเวณละแวกในรัศมี 100 เมตร เพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออกและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675