แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การส่งมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ (วีลแชร์)

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งว่าได้รับการประสานจากพระครูโสภิตวิริยากร (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าคณะตำบลอัมพวา เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ให้การสนับสนุนรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 100 คัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 คัน ตามหลักเกณฑ์ขอรับการสนับสนุนรถเข็นสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) และแจ้งรับรถเข็นสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) ณ ร้านคลังยา ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นั้น

เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ส่งมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) ให้กับคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ จำนวน 3 รายเรียบร้อยแล้ว 

       

24 มีนาคม วันวัณโรคสากล 2566

“อ่างทองโมเดล” นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาเกษตรกรรมของชุมชน

6 วิธีลดเค็ม

โครงการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระบือ เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างพอเพียงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล