แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2564

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง และกำหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนั่งเป็นทุกข์ลุกสบาย เปลี่ยนจากนั่งยองๆเป็นนั่งราบ

ด้วยท่านรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการนั่งเป็นทุกข์ลุกสบาย เปลี่ยนจากแบบนั่งยองๆ เป็นนั่งราบ พร้อมมอบหมายให้ สจ.ปรียา สิงหาเจริญ เป็นตัวแทนท่าน ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี ร่วมกับนายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ นายลำ เลาหเลิศชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ มอบโถส้วมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการถึงบ้านวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามรายชื่อที่แจ้งความประสงค์

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระบือ จึงขอขอบคุณท่านรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ห่วงใยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ และขอบคุณท่าน สจ.ปรียา สิงหาเจริญ ที่เป็นตัวแทนท่าน ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี ในการมอบโถส้วมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ มา ณ ที่นี้

  

  

  

  

  

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลนภาลัย เรื่อง การจองฉีดวัคซีน

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลบางกระบือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะดำเนินการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง หากผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือตามเอกสารที่แนบ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-3475-7675 ในวันและเวลาราชการ

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675