แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

วันพุธที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตาม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ด้วยชุด Rapid Antigen Test”

วันพุธที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่บริเวณโดมอาคารลานกีฬา ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วัดตะโหนดราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตาม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ด้วยชุด Rapid Antigen Test” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 บริเวณพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ

วันพุธที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 บริเวณพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

วันอังคารที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างทันท่วงที

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานสภาเทศบาล เรื่อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งในการจัดประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 โดยได้ตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนเข้าร่วมประชุม อย่างเคร่งครัด และได้จัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ในครั้งนี้

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675