แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1 ตำแหน่ง ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด

รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศแนบท้ายนี้

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลบางกระบือ โดยนายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดทำกระทงกาบกล้วยและลงเรือปล่อยกระทงกาบกล้วย ณ จุดที่จังหวัดสมุทรสงครามกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และให้ประชาชนมีจิตสำนึกรู้จักหวงแหนประเพณีที่มีมาตั้งแต่เดิม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บขยะมูลฝอยถนนปากทางเข้าเทศบาลตำบลบางกระบือ

วันท่ี่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.โดยประมาณ นายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและทำความสะอาด เนื่องจากพบว่ามีขยะล้นถังและมีสุนัขคุ้ยเขี่ยเศษขยะบริเวณถนนเส้นดังกล่าว พร้อมให้จัดเก็บขยะมูลฝอยใส่ถุงดำเพื่อรองรับการจัดเก็บจากรถขยะ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนหากมีขยะล้นถังขอให้นำถุงดำใส่ขยะและรัดปากถุงให้แน่นเพื่อไม่ให้สุนัขคุ้ยขยะ และเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยต่อไป

    

    

ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ทำความสะอาดถนนเส้นทางไปอำเภอบางคนทีสองข้างทาง

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยประมาณ นายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งตันไม้พร้อมทำความสะอาดถนนเส้นทางไปอำเภอบางคนทีทั้งสองข้างทาง เพื่อให้เส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และไม่ขวางทางสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทาง

  

    

    

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675