แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

                วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ.256 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ร่วมกันประดับตกแต่งธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ บริเวณเกาะกลางถนน “สมุทรสงคราม – บางแพ” (ช่วงพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ) เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและสะอาดตา 

ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้เข้าดำเนินการตรวจเชิงรุก ณ สถานประกอบการ “ผลิตน้ำตาลมะพร้าว (ล้งเจ๊แมว)” และ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานสถานที่ดังกล่าว มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 31 ราย

ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกอง เรื่องการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test

วันอังคารที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ สถานประกอบการ “ผลิตน้ำตาลมะพร้าว (ล้งเจ๊แมว)” สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการดังกล่าว มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 20 ราย

ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ งานสวัสดิการสังคมสังกัดสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม ของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ จำนวน 5 ราย

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675