แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) จึงประกาศผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ และแสดงถึงงบประมาณที่ใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนฯ 

 

โครงการการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่่งยืนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

กิจกรรมแห่พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมบริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือทั้ง 5 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบางกระบือ จัดกิจกรรมแห่พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมบริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือทั้ง 5 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป และประชาชนได้สรงน้ำพระขอพรและร่วมทำบุญ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลบางกระบือ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดตะโหนดราย ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลบางกระบือจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลบางกระบือ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นจาก รพ.สต.ตำบลบางกระบือ และอสม. เช่น ตรวจวัดความดันของโลหิต ทดสอบสายตา ฯลฯ 

2.กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อกระตุ้นสมอง ร่างกาย และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทาการอื่นๆ

3.กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ 

4.กิจกรรมผู้สูงอายุพบปะพูดคุยแและร่วมรับประทานอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  

   

 

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนต้านยาเสพติด และสานความสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบางกระบือ ร่วมกับ ชมรมกีฬาฟุตบอลตำบลบางกระบือ กำหนดจัด "โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนต้านยาเสพติด และสานความสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ สนามกีฬาบริเวณวัดตะโหนดราย ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและสานความสามัคคีในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

   

  

 

 

 

 

  

   

   

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล