แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 สิงหาคม วันสตรีไทย

‘วันสตรีไทย’ นับว่าเป็นวันสำคัญของไทยอีกหนึ่งวัน
ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” และพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย พร้อมทั้งมีพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันสตรีไทยครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2546 ว่า สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ คือ ประการแรก พึงทำหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ ประการที่สอง พึงทำหน้าที่ของ “แม่บ้าน” ให้ดี ประการที่สาม พึง “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” และประการที่สี่ พึง “ฝึกฝนตัวเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น
วันสตรีไทยจะเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเพราะผู้หญิงในยุคนี้มีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมระดับนานาชาติมากขึ้น

 

ลูกก้าวร้าว รับมืออย่างไร

โรคฝีดาษลิง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบางกระบือจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทศบาลตำบลบางกระบือในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น.โดยมีนายสมพร นิลแนบแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยงเกษตรสายหวาน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระบือร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 

  

 

 

การคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี 2565

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลพิการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจัดให้มีการคัดเลือก "คนพิการต้นแบบ" ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างของบุคคลพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิตทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จึงขอความร่วมมือเทศบาลตำบลบางกระบือพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565  หากคนพิการท่านใดสนใจเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 สิงหาคม 2565  หลักเกณฑ์และใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675