แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง “กิจกรรมนั่งทุกข์ ลุกสบาย” โครงการมอบโถขับถ่ายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

“กิจกรรมนั่งทุกข์ ลุกสบาย” โครงการมอบโถขับถ่ายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มอบโถขับถ่ายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลบางกระบือ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนไว้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเทศบาลตำบลบางกระบือได้ดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 

ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดกิจกรรม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำหรับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระบือ

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. โดยประมาณ เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่า ชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระบือ ในการดำเนินกิจกรรม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำหรับพี่น้องประชาชนชาวตำบล   บางกระบือ เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม, อำเภอบางคนที, สาธารณสุขอำเภอบางคนที, โรงพยาบาลนภาลัย, และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ ร่วมตรวจเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระบือ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วัดตะโหนดราย ในวันนี้ โดยมีท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ตลอดจนผู้นำท้องที่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, และ คณะ อสม. ตำบลบางกระบือ คอยอำนวยความสะดวก และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดังกล่าวให้สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำหรับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ในวันนี้ มีพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระบือ และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจคัดกรองเชิงรุก จำนวนทั้งสิ้น 93 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 93 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

วันพุธที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตาม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ด้วยชุด Rapid Antigen Test”

วันพุธที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่บริเวณโดมอาคารลานกีฬา ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วัดตะโหนดราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตาม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ด้วยชุด Rapid Antigen Test” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 บริเวณพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ

วันพุธที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 บริเวณพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675