การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางกระบือ ขอประชาสัมพันธ์การของบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด และมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.อยู่ในครอบครัวยากจน
3.ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง
4.อาศัยอยู่ในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
หากผู้สูงอายุประสงค์จะของบประมาณในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ให้ติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลบางกระบือ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 034-757727 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
alt
 

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการเผยแพร่ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเรียนรู้ ในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ หากประชาชนสนใจสามารถเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ https://www.wisdomking.or.th/th และhttps://www.facebook.com/WisdomKingFan/

alt

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอบางคนที เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยนายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลบางกระบือ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณข้างถนนสายบางใหญ่-บางสะใภ้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564alt  altalt  altalt alt  altalt

ข่าวส่งเสริมการเกษตร ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

altaltalt

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"

alt

alt

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675