แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือเข้าร่วมการรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big day) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 พิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ ในตลาดเมืองสมุทรสงคราม
 

กิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระบือจัดกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บริเวณหมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ิมพื้นที่สีเขียว และปัญหาสภาวะโลกร้อน

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

     

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

17 พฤษภาคม วันพืชมงคล

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล