แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

สิทธิเด็ก เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ด้วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่

#บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ด้วย #บริการสาธารณสุขวิถีใหม่ ‘สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน’
⏩ ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท เมื่อมีอาการเจ็บป่วย นอกจากเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิแล้ว ยังเข้ารักษาได้ที่หน่วยบริการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ดังนี้ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกกายภาพบำบัด
ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่ไหน ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว ก็เข้าไปใช้บริการได้ทันที ไม่เสียค่าใช้จ่าย????
????ใช้บริการได้ทั่วประเทศ
1.ร้านยา ผู้มีสิทธิบัตรทองยื่นบัตรประชาชนใบเดียว รับบริการปรึกษาเภสัชกรและรับยาในอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสังเกตสติกเกอร์ “ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย” นอกจากนั้น คนไทยทุกสิทธิการรักษา (ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว) สามารถใช้สิทธิรับยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิกป้องกันโลหิตจาง ตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต สังเกตสติกเกอร์ "ร้านยาของฉัน ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ"
2.คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ผู้มีสิทธิบัตรทอง ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว รับบริการ ทำแผล ล้างตาล้างจมูก เปลี่ยนสายให้อาหาร ฉีดยาตามแผนการรักษาของแพทย์ และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 32 กลุ่มอาการ เช่น เป็นไข้ตัวร้อน ไอ ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น นอกจากนั้น คนไทยทุกสิทธิการรักษา (ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว) สามารถใช้สิทธิรับยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิกป้องกันโลหิตจาง ตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต สังเกตสติกเกอร์ "คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น"
3.คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น ผู้มีสิทธิบัตรทอง รับบริการ ตรวจแล็บ 22 รายการตามใบแพทย์สั่งตรวจจากโรงพยาบาลตามสิทธิ เช่น ตรวจความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมัน/น้ำตาล ตรวจการทำงานของตับ/ไต เป็นต้น โดยยื่นบัตรประชาชนคู่กับใบสั่งตรวจแล็บจากโรงพยาบาล นอกจากนั้น คนไทยทุกสิทธิการรักษา (ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว) ยังสามารถรับบริการ ตรวจการตั้งครรภ์ และตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปี จองคิวผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ หรือสังเกตสติกเกอร์ "คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น"
4.คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น ผู้มีสิทธิบัตรทอง รับบริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระยะกลาง 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง สมองได้รับบาดเจ็บ ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ กระดูกสะโพกหัก โดย รพ.ที่ให้การรักษาส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับบริการฟื้นฟูที่คลินิกกายภาพบำบัด สังเกตสติกเอร์ "คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น"

????ใช้บริการได้ในจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
1.คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ผู้มีสิทธิบัตรทอง ยื่นบัตรประชาชน รับบริการตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกตามการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สังเกตสติกเกอร์ "คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น"
2.คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ผู้มีสิทธิบัตรทอง ยื่นบัตรประชาชน รับบริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุ่มร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ สังเกตสติกเกอร์ "คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น"
3.คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น ผู้มีสิทธิบัตรทอง ยื่นบัตรประชาชน รับบริการ นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษา สังเกตสติกเกอร์ "คลินิกการแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น"
4.รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการขูด อุด ถอน เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ แก่กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขังและเด็กในสถานพินิจ เป็นต้น

ดูรายชื่อหน่วยบริการเอกชน 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
https://www.nhso.go.th/page/Innovative-services-4-provinces
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
#บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ #30บาทอัปเกรด #30bahtupgrade #สปสช #30บาทรักษาทุกโรค #สิทธิบัตรทอง #สิทธิ30บาท #บัตร30บาท #NHSO #สายด่วน1330

ขอเชิญบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อสมุทรสงคราม สวยใส ไร้ ขยะ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ส่งรายงานการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลบางกระบือให้สำนักตรวจเงินแ่ผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงินของเทศบาลตำบลบางกระบือ เพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐกำหนด และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงครามได้ส่งรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ขอเชิญร่วมงาน "จับมือเดินเข้าสวน ชวนกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้ยั่งยืน"

????#หนอนหัวดำมะพร้าว ... ศัตรูพืชตระกูลปาล์ม ตัวร้าย แต่‼️ สามารถควบคุมกำจัดได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ❤️ จากทุกฝ่าย
????ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว????????‍???? ร่วมงาน "#จับมือเดินเข้าสวนชวนกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้ยั่งยืน????‍????‍???? ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น. ณ อบต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โดยภายในงานพี่น้องเกษตรกรทุกท่านจะได้รับข้อมูล วิธีการ และแนวทางในการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ไปเลือกใช้ภายในสวนมะพร้าวของตนเอง รวมถึงปัจจัยควบคุมการระบาดของศัตรูมะพร้าวจากหน่วยงานที่ให้บริการภายในงาน ????แล้วพบกันค่ะ????
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้659
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2020
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9572
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11515
mod_vvisit_counterเดือนนี้27510
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว44261
mod_vvisit_counterทั้งหมด379884

We have: 24 guests, 7 bots online
IP: 44.201.97.0
วันนี้: เม.ย. 19, 2024

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล