แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ มอบหมายให้นางบุญชู บุญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผุู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามโครงการฯ งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ จำนวน 23 ราย ทั้ง 5 หมู่บ้าน

 

 

  

เทศบาลตำบลบางกระบือรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร นิลแนบแก้ว ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มากกว่าร้อยละ 95 (คะแนนในระดับ AA) จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบและบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยได้กำหนดสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลบางกระบือ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

5 ป. ปราบยุงลาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675