แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้เข้าดำเนินการตรวจเชิงรุก ณ สถานประกอบการ “ผลิตน้ำตาลมะพร้าว (ล้งเจ๊แมว)” และ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานสถานที่ดังกล่าว มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 31 ราย

ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกอง เรื่องการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test

วันอังคารที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ สถานประกอบการ “ผลิตน้ำตาลมะพร้าว (ล้งเจ๊แมว)” สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการดังกล่าว มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 20 ราย

ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ งานสวัสดิการสังคมสังกัดสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม ของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ จำนวน 5 ราย

 

ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย

               วันจันทร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่งานประปา สังกัดกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีท่อน้ำประปาชำรุดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งานประปา สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้การได้ตามปกติแล้ว

               หากประชาชนท่านใดพบเห็นการชำรุด ของระบบประปา ไฟฟ้า ถนน หรือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อื่น ๆ สามารถแจ้งทางเทศบาลตำบลบางกระบือได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 034-757727 หรือ เดินทางมาแจ้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ ด้วยตัวท่านเอง

ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ

                      วันศุกร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่งานประปา สังกัดกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีท่อน้ำประปาชำรุดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งานประปา สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้กับมาใช้การได้ตามปกติแล้ว

                     หากประชาชนท่านใดพบเห็นการชำรุด ของระบบประปา ไฟฟ้า ถนน หรือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ สามารถแจ้งทางเทศบาลตำบลบางกระบือได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 034-757727 หรือ มาแจ้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือด้วยตัวท่านเอง

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675