ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

????กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System) เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการของกระทรวง พม. เช่น
????เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
????เงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
????เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นต้น
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบติดตามสถานะการใช้บริการของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามเรื่องที่ขอรับบริการได้
ทั้งนี้ สามารถเข้าไปติดตามสถานะ การใช้บริการได้ที่เว็บไซต์???????? https://status.m-society.go.th
ซึ่งได้มีการเปิดระบบให้ใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา

alt

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ขอรับทุนมูลนิธีคุณพุ่ม

ด้วยมูลนิธีคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิได้ประทานทุนการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก และคนพิการรุนแรงประเภทอื่นๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 58 ทุน รวมเป็นเงิน 290,000 บาท โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ประสานงานการดำเนินการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลออทิสติกและผู้พิการรุนแรงเข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เทศบาลตำบลบางกระบือ จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย หากท่านใดประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ให้มาขอแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ได้ที่เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ

alt

alt

Attachments:
Download this file (154939.jpg)154939.jpg[ ]179 Kb
Download this file (154940.jpg)154940.jpg[ ]205 Kb
Download this file (แบบขอรับทุน.pdf)แบบขอรับทุน.pdf[ ]1037 Kb

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

 ประกาศ !!
????#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า
????  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมได้ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน หรือสมัครฝึกอบรมช่องทาง

สมัครออนไลน์

*สมัครออนไลน์คลิก! 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 034 - 716 119

หรือช่องทาง Inbox facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
190 ม.3 (ซอยอิน-จัน) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

alt

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กองทุนคุ้มครองเด็ก

alt

การปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระบือ และงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ลงพื้นที่ประสานชี้แจงการปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาบ้านเรือน/ที่อยู่อาศัย/บริเวณรอบที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt alt

altÃalt

alt

alt

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675