แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระบือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการ เพื่อประเมินและติดตามโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และพิจารณาการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการฯจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ 

กองทุนคุ้มครองเด็ก

 

เทศบาลตำบลบางกระบือร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกกุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สมาชิกและข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี นับจากปีพุทธศักราช 2448 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 118 ปี ประเทศมีองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการสร้างอาชีพ นวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน ไปจนถึงการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

  

  

 

 

โรคพาร์กินสัน อาการสั่นที่ไม่ควรมองข้าม

วันที่ 21 มีนาคม เป็นวันป่าไม้โลก (World forestry day)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล