แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การจ้างแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างที่ต้องการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ขอให้นำเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น
วิธีดำเนินการ
1) นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง
2) นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการ
ทั้งนี้ นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
ส่วนคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 5,000 - 50,000 บาท
และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ
ยื่นคำร้องขอฯ หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

#สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด 2 กรมการจัดหางาน

alt

ขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

altalt

ลมแดด ร้อนนี้อาจถึงตาย ถ้าไม่ระวัง

????ลมแดด ร้อนนี้อาจถึงตาย ถ้าไม่ระวัง☀️????
⭕️โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นภาวะวิกฤตของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป และไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันท่วงที
⭕️เกิดได้จากในภาวะอากาศร้อนจัด หรืออยู่กลางแดดร้อนเป็นเวลานาน
⭕️ลักษณะอาการปวดมึนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ตัวร้อน กระหายน้ำ เหงื่อออกมากจนไม่มีเหงื่อ หัวใจเต้นแรง เป็นตะคริว
⭕️การช่วยเหลือขั้นต้น คือ นำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม นอนราบกับพื้นยกเท้าทั้ง 2 ข้าง คลายเสื้อผ้าให้หลวม เทน้ำเย็นราดลงบนตัวเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำที่สุด ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบตามข้อพับต่างๆ แต่หากถึงขั้น เป็นลมหมดสติ ควรรีบนำส่งแพทย์ เพราะหากช่วยไม่ทันอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

????คำแนะนำ
⭕️ควรดื่มน้ำให้ได้ 2 ลิตรต่อวัน หากทำงานในที่ร่ม ควรดื่มอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว โดยสามารถสังเกตว่าดื่มน้ำเพียงแล้ว หรือยังได้จากสีของปัสสาวะ ถ้าสีเหลืองจาง ๆ แสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอแล้ว แต่ถ้าปัสสาวะสีเข้มขึ้นและปัสสาวะออกน้อย แสดงว่าได้รับน้ำไม่เพียงพอ
⭕️สวมใส่เสื้อผ้าเบา บาง มีสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี
⭕️หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดด ในวันที่อากาศร้อนจัด
⭕️หลีกเลี่ยงการกินยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก ก่อนออกกำลังกาย หรือการอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน
⭕️ในเด็กเล็กและคนชรา ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ต้องจัดให้อยู่ในห้องที่อากาศระบายได้ดี อย่าปล่อยให้เด็ก หรือคนชราอยู่ในรถที่ปิดสนิทตามลำพัง

ℹ️*ข้อมูล โดยกรมอนามัย

alt

สิทธิผู้สูงอายุ

คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ

alt

หลัก 9 ประการ เพื่อชีวิตสดใสในวัยสูงอายุ

หลัก 9 ประการ เพื่อชีวิตสดในในวัยผู้สูงอายุ

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675