เงินช่วยเหลือพิเศษเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6 เดือน

????#ยังไม่ได้เพิ่ม เงินช่วยเหลือพิเศษเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6 เดือน ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ
จากที่ ครม.อนุมัติในหลักการที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 โดยจะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 ดังนี้
✅อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน
✅อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน
✅อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน
✅อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รับเงิน ช่วยเหลือพิเศษ แก่ผู้สูงอายุเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บาท/เดือน
#ข้อมูลจาก : เพจกรมบัญชีกลาง

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675