รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินที่แนบท้ายนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675