กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลบางกระบือ โดยการนำของนายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ มอบหมายให้นางบุญชู บุญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับปลัดอำเภอบางคนที ที่ดินอำเภอบางคนที กำนันตำบลบางกระบือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบ ครู กศน.ตำบลบางกระบือ เจ้าหน้าที่เทศบาล อถล.ตำบลบางกระบือ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ปลูกต้นไม้บริเวณถนนตัดใหม่ หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     

  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675