สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมฟรี ! สาขาช่างอเนกประสงค์ ระยะเวลา 60 ชั่วโมง

????ข่าวดี สำหรับคนสมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียง
???? สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมฟรี !
????สาขา ช่างอเนกประสงค์ ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
⏰ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
????ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
( รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 ก.ย. นี้ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน )
????สนใจสมัครฝึกอบรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 034 - 717 586
หรือ สแกน QR Code แล้วกรอกข้อมูลบน form
กดส่งข้อมูลมายังระบบรับสมัครของหน่วยงาน
(ลิงค์สมัคร https://forms.gle/ixuHAaCNZfHWePdk7)
(การดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)
-----------------------------------------------------------------
????คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถ เข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
3.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4.ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ( มีภูมิลำเนา หรือเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม หรือพื้นที่ใกล้เคียง )

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675