วันประมงแห่งชาติ และวันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ

21 กันยายน 2469????
ร.7 พระราชทานตั้ง “กรมรักษาสัตว์น้ำ” ถือเป็น “วันประมงแห่งชาติ” และ “วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ”

รัชกาลที่ 7 พระราชทานพระบรมราชโองการให้ตั้ง “กรมรักษาสัตว์น้ำ” เพื่อดูแลแนะนำการขยายการจับสัตว์น้ำเป็นอาหารและสินค้าภายในภายนอกประเทศ กำหนดเขตและฤดูที่อนุญาตให้จับสัตว์น้ำ ให้มีการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมิให้สูญพันธุ์ ถือเป็น “วันประมงแห่งชาติ” และ “วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ”

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675