ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลบางกระบือจัดกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บริเวณหมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ิมพื้นที่สีเขียว และปัญหาสภาวะโลกร้อน จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ริมถนนหมู่ที่ี 4 เชื่่อมต่อหมู่ท่ี่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล