ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางกระบือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศิลปกรรม

ศศิธรลายศิลปะไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายอนันต์ ปิ่นเนตร หลังจากที่ได้เรียนจบก็ได้ประกอบอาชีพทหารเรือ ทหารบก ตำรวจสันติบาล เป็นเวลาอยู่เกือบ 6 ปี ต่อมาได้เกษียณราชการ จึงได้มีเวลาในการฝึกฝีมือการวาดภาพจิตรกรรม และภาพวาดบนผืนผ้าซึ่งปัจจุบันทำมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ วัดพวงมาลัย วัดสวนแก้ว วันดอนกลางอยุธยา และวัดบางใหญ่ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันภาพวาดบนผืนผ้าได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก สามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวได้

alt

นายมนูญทัต คล้ายคาวิน ภูมิปัญญาด้านการทำบ้านทรงไทยโบราณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาการจัดการ

บ้านเตาไทยเดิม (Baantaothaideam) ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt         

เตาไทยเดิม 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามเตาไทยเดิม 2 สืบทอดกันมาช้านาน 100 กว่าปี ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 โดยคุณไพโรจน์ คงวิจิตร เป็นผู้ดูแลและจัดการ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท สส.3011 ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

    

เตาตาหวาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เตาตาหวาน เป็นการผลิตงานหัตถกรรมจากมะพร้าวเตาตาหวาน ไม่ได้หมายถึงเตา แต่เป็นชื่อของคุณตาของเจ้าของรุ่นปัจจุบัน ซึ่งคุณตาชื่อหวาน เลยใช้ชื่อว่า เตาตาหวาน เตาที่ใช้ทำน้ำตาลก็มีอายุ ร้อยกว่าปีแล้ว สินค้าที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว งานหัตกรรมจากมะพร้าว นอกจากจะมีงานหัตถกรรมจากมะพร้าวแล้ว ยังมีการผลิตน้ำมันมะพร้าว น้ำตาลจากมะพร้าวที่มีความหอมและอร่อย ที่เตาตาหวานยังมีบ้านอายุกว่าร้อยปี ที่ยังคงสภาพเดิมอีกด้วย

alt    alt

กลุ่มสัมมาชีพ บ้านตันหยง หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามก่อตั้งโดยนางตันหยง สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม เริ่มจากเป็นผู้สืบทอดการทำเกษตรกรโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำตาลมะพร้าว และทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น มะพร้าวแก้วน้ำหอม น้ำตาลมะพร้าว ไม้กวาดทางมะพร้าว ฯลฯ

alt   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค)

อุตสาหกรรมในครัวเรือนการผลิตน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลกรวด น้ำตาลมะพร้าว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt alt alt

กลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  

ผลไม้แช่อิ่ม ขนมปั้นสิบปริญญา โดยคุณธัญรัช ลิมปนิลชาติ อยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของตำบลบางกระบือ

alt  alt  alt

ข้าวเกรียบปลาทู ยิ้ม ยิ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามข้าวเกรียบปลาทู ข้าวเกรียบปลาทู ยิ้ม ยิ้ม ใส่ใจคุณภาพและใช้น้ำมันใหม่เสมอเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพเหมาะกับเป็นของฝากจากแม่กลองหรือตลาดน้ำอัมพวา ข้าวเกรียบปลาทูอร่อย มีสูตรปลาทูดั้งเดิม และสูตรพริกไทย+ งา กรอบ

alt alt

วุ้นมะพร้าวอ่อนน้ำหอม หรือวุ้นเป็ดธนัน (Woonped Thanun)โดยคุณธนภร "จิ๋ม" ชนะสัตรู ก่อตั้งและเจ้าของผลิตภัณฑ์ "วุ้นเป็ดธนัน" วุ้นมะพร้าวอ่อนรายแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม "ของดีเมืองแม่กลอง" สด สะอาด อร่อย ได้มาตรฐาน อย.75-2-00550-2-0001 หากสนใจสินค้า"วุ้นเป็ดธนัน" สด สะอาด อร่อยจำหน่ายปลีกและส่งและรับผลิตวุ้นรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

alt alt alt

เตาตาหวาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่บนถนนสายสมุทรสงคราม - บางแพ เตาตาหวาน เป็นการผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว งานหัตถกรรมจากมะพร้าว

alt  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศาสนาและประเพณี

- ประเพณีลอยกระทง

- ประเพณีสงกรานต์

- ประเพณีวันเข้าพรรษา/วันออกพรรษา

- ประเพณีวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของทางราชการ และรัฐพิธีต่างๆ

- ประเพณีงานประจำปีวัดตะโหนดราย

ประเพณีแห่พระรอบหมู่บ้านก่อนวันสงกรานต์

   

ประเพณีวันเข้าพรรษา

    

‚

 ประเพณีงานประจำปีวัดตะโหนดราย

   

ประเพณีอื่นๆ

*ทำบุญตักบาตรในวันพระและวันสำคัญอื่นๆ

ตักบาตรเทโว

      

  

ทำบุญกลางบ้านศาลาพ่อปู่ต้นกร่าง หมู่ที่ 4