ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลบางกระบือ

alt

เทศบาลตำบลบางกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการนำเสนอการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ต่อกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ซึ่งได้รับการจัดตั้ง และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2552

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบางกระบือ

alt


ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบางกระบือ

รูปวงกลม ตอนกลางมีรูปต้นมะพร้าว 3 ต้น ตอนบนมีปุยเมฆ ตอนล่างมีช่อชัยพฤกษ์ ซึ่งสื่อความหมายได้ ดังนี้

ปุยเมฆ

สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ที่แผ่ครอบคลุมอาณาเขต

ต้นมะพร้าว 3 ต้น

สื่อความหมายถึง อาชีพหลักของตำบลบางกระบือในด้านเกษตรกรรม

โดยเฉพาะทำสวนมะพร้าว

ช่อชัยพฤกษ์

สื่อความหมายถึง การรู้รักสามามัคคีและความเอื้ออาทร

ตลอดจนความมั่นคงของชาวตำบลบางกระบือ

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล