สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลบางกระบือ

ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลบางกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการนำเสนอการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ต่อกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ซึ่งได้รับการจัดตั้ง และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
     เทศบาลตำบลบางกระบือ มีพื้นที่เหมาะกับการเกษตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สวนมะพร้าวเต็มพื้นที่ ประชาชนโดยส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นหลัก รองลงมาคือ รับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ภูมิอากาศเย็นสบาย เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ่เป็นสวนมะพร้าวมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านในพื้นที่ 5 สายหลัก และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 13 กม.

อาณาเขตติดต่อ
     เทศบาลตำบลบางกระบือ ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม 13 ก.ม.  และห่างจากอำเภอบางคนที 4 กม.
       ทิศเหนือ จดตำบลกระดังงา  และตำบลจอมปลวก
       ทิศใต้ จดตำบลบางช้าง  อำเภออัมพวา
       ทิศตะวันออก จดตำบลท่าค่า  อำเภออัมพวา
       ทิศตะวันตก จดตำบลกระดังงา และตำบลบางพรม

เนื้อที่
     เทศบาลตำบลบางกระบือ มีเนื้อที่ 4.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,964 ไร่

ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศ มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน หมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านเหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว มีอากาศเย็นสบายตลอดปี

จำนวนหมู่บ้าน
     อยู่ในเขต เทศบาลตำบลบางกระบือ จำนวน 5 หมู่บ้าน
       หมู่ที่ 1 วัดตะโหนดราย ชาย  172  คน หญิง  180  คน
       หมู่ที่ 2 คลองสวนกลาง ชาย  200  คน หญิง  213  คน
       หมู่ที่ 3 คลองกลางบางใหญ่ ชาย  238  คน หญิง  245  คน
       หมู่ที่ 4 บางกระบือ ชาย  185  คน หญิง  212  คน
       หมู่ที่ 5 หนองอ้อ ชาย  156  คน หญิง  166  คน

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 1,967 คน แยกเป็นชาย 951 คน หญิง 1,016 คน
     จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 622 ครัวเรือน ( ยอด ณ เดือนกันยายน 2557 )
       วัดตะโหนดราย 105  ครัวเรือน
       คลองสวนกลาง 114  ครัวเรือน
       คลองกลางบางใหญ่ 191  ครัวเรือน
       บางกระบือ 120  ครัวเรือน
       หนองอ้อ   92  ครัวเรือนThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675