สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลบางกระบือ

ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร

                    พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เพราะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทำสวนมะพร้าว และนอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรอื่น เช่น สวนส้มโอ สวนลิ้นจี่ สวนกล้วย สวนมะม่วง เป็นต้น

2. การประมง

                   พื้นที่เทศบาลบางกระบือ ไม่ติดพื้นที่ชายฝั่งริมทะเล จึงทำให้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ไม่มีการประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก แต่ยังมีบางครัวเรือนเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการบริโภค เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีประชาชน หากุ้ง หอย ปู ปลา จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการบริโภคและจำหน่าย เท่านั้น เพราะพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีคลอง และลำประโดงน้อยใหญ่ ไหลผ่านทั่วถึงทั้งตำบล

3. การปศุสัตว์

                    พื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลอง และลำประโดงน้อยใหญ่หลายสาย ประชาชนจึงไม่นิยมทำการปศุสัตว์ หรือ เลี้ยงสัตว์ในเชิงธุรกิจนัก มีเพียงเลี้ยง สุนัข  แมว ไก่ ไว้ในครัวเรือนเท่านั้น

4. การบริการ

                   - สถานีบริการน้ำมัน (เป็นปั้มขนาดเล็ก) และตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ

                   - ร้านค้าแบบบริการ

                   - ร้านสะดวกซื้อ

                   - ร้านอาหารตามสั่ง

                   - สถานที่บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

                   - สถานที่บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

                   - อื่น ๆ

5. การท่องเที่ยว

                  พื้นที่ตำบลบางกระบือ มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี  แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนี้

                 5.1 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

                       (1) วัดตะโหนดราย ตั้งอยู่ที่พื้นที่บ้านบางกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ 1 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สังกัดมหานิกาย (สังกัดการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15)  เขตและอุปจารของวัด ทิศตะวันออกติลำประโดง ทิศตะวันตกติดลำคูข้างวัด ทิศเหนือติดคลองบางใหญ่ ทิศใต้ติดถนนลาดยาง เดิมมีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลงต่อมาเหล่าบรรดาเจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันพัฒนาวัดและได้จัดซื้อที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์เพิ่มเติมรวมได้ทั้งหมด จำนวน 55 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา โดยจัดสรรให้ญาติโยมบริเวณใกล้เคียงวัดได้อยู่อาศัย และเช่าประกอบทำมาหากินด้วยดีตลอดมา

               5.2 สถานที่ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      (1) บ้านเตาไทยเดิม (Baantaothaideam) บ้านเตาไทยเดิม (Baantaothaideam) ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ที่อยู่นี้ตั้งอยู่บนถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325, บางกระบือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการทำน้ำตาลมะพร้าว ทั้งมีที่พักที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ และอยากสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชาวสวน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลบางกระบือ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก สำหรับสินค้า ประกอบด้วย น้ำตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ำมันมะพร้าวแท้ 100 % เป็นต้น

                      (2) เตาไทยเดิม 2 เตาไทยเดิม 2 สืบทอดกันมาช้านาน 100 กว่าปี ซึ่งปัจจุบันจะเป็นรุ่นที่ 3 โดยมี นายไพโรจน์ คงวิจิตร อายุ 51 ปี เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เตาไทยเดิม 2 ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท สส.3011 ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการทำน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลบางกระบือ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก สำหรับสินค้า ประกอบด้วย น้ำตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ำมันมะพร้าวแท้ 100 %, อื่นๆ อีกมากมาย

                     (3) เตาตาหวาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามบนถนนสายสมุทรสงคราม – บางแพ เตาตาหวาน เป็นการผลิตงานหัตถกรรมจากมะพร้าว ด้วยความที่ชื่นชอบงานจากมะพร้าว จึงสนใจเป็นพิเศษ เพราะนอกจากผลมะพร้าวมีน้ำให้เราได้ดื่มกิน ยังมีใบที่สามารถนำมาสานทำของใช้ต่าง ๆ ได้ เอาแกนกลางของใบมาทำไม้กวาดทางมะพร้าวได้อีก และยอดมะพร้าวยังนำมาประกอบอาหารได้ด้วย อีกทั้งต้นยังสามารถนำมาสร้างสิ่งก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะสร้างสะพาน หรือผนังบ้านก็สามารถทำได้ เรียกได้ว่า ต้นมะพร้าวมีประโยชน์ทุกส่วนจริง ๆ ชื่อ เตาตาหวาน ไม่ได้หมายถึงเตา แต่เป็นชื่อของคุณตาของเจ้าของรุ่นปัจจุบัน ซึ่งคุณตาชื่อหวาน เลยใช้ชื่อว่า เตาตาหวาน เตาที่ใช้ทำน้ำตาลก็มีอายุ ร้อยกว่าปีแล้ว สินค้าที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว งานหัตกรรมจากมะพร้าว นอกจากจะมีงานหัตถกรรมจากมะพร้าวแล้ว ยังมีการผลิตน้ำมันมะพร้าว น้ำตาลจากมะพร้าวที่มีความหอมและอร่อย ที่เตาตาหวานยังมีบ้านอายุกว่าร้อยปี ที่ยังคงสภาพเดิมอีกด้วย

                    (4) ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางตันหยง สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มโดยการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้สืบทอดการทำเกษตรกรโดยการนำน้ำตาลสดของมะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจำหน่ายที่บ้านจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจำหน่ายตลาดน้ำบางน้อย และสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งที่ขึ้นชื่อของตำบลบางกระบือ และขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำน้ำตาลมะพร้าวที่สำคัญของชุมชน ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้คนในชุมชน

6. อุตสาหกรรม

                   อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ เช่น โรงผลิตน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลทรายกรวด น้ำตาลมะพร้าว โรงผลิตมะพร้าวขาว นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจขนาดย่อม เช่น การแปรรูปอาหารหวาน  ผลไม้ต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อ เช่น มะพร้าวแก้ว ผลไม้เชื่อม ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น

7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                    การพาณิชย์กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ  สามารถจำแนกได้ ดังนี้

                    7.1 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย

                                      - สถานีบริการน้ำมัน (เป็นปั้มขนาดเล็ก) ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ

                                       - ร้านค้าแบบบริการ

                                      - ร้านสะดวกซื้อ

                                      - ร้านอาหารตามสั่ง

                                      - สถานที่บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

                                      - สถานที่บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

                                      - ร้านตกแต่งผมชายและหญิง

                                      - อื่น ๆ

                    7.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย์ ประกอบด้วย

                                      - ประปา 

                    7.3 สถานประกอบการด้านบริการ ประกอบด้วย

                                      - ที่พักโฮมสเตย์

                    7.4 อาชีพ ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ มีอาชีพ ดังนี้

                                     - อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนผลไม้ เช่น มะพร้าว ส้มโอลิ้นจี่ กล้วย มะม่วง ฯลฯ

                                     - อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ผลิตและแปรรูปน้ำตาลมะพร้าว แปรรูปมะพร้าวขาว  ผลิตและแปรรูปอาหาร เช่น  มะพร้าวแก้ว ผลไม้เชื่อม ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม กลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง ไม้กวาดทางมะพร้าว ฯลฯ

                                    - อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายของชำ ขายของตามตลาดนัด ขายน้ำมันเชื้อเพลิง ขายอาหารตามสั่ง ฯลฯ

                                    - อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดข้างเคียงและรับจ้างทั่วไปในเขตจังหวัด

                                    - อาชีพธุรกิจการบริการ ได้แก่ ที่พักโฮมสเตย์  ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ ร้านตัดผมชาย/หญิง

                                    - อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐ

                  7.5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้

                                    - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง หมู่ที่ 3 โดย นางตันหยง สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มโดยการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้สืบทอดการทำเกษตรกรโดยการนำน้ำตาลสดของมะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจำหน่ายที่บ้านจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจำหน่ายตลาดน้ำบางน้อย และสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งที่ขึ้นชื่อของตำบลบางกระบือ

                                    - กลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ โดยนางสาวรัตนา ลาภพูนประเสริฐ เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันเพื่ออนุรักษ์การเย็บกระทงใบตองแห้ง ให้ประชาชนมีรายได้ กลุ่มเป็นตัวกลางในการรับซื้อ-ขายกระทงใบตองแห้ง

                        ข้อมูลการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าว

              และการจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลกรวดในตำบลบางกระบือ

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อ – สกุล

รายละเอียด

1

1

นางองุ่น  เจียตั๊ด          

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลกรวด

2

1

นางณัฐธิณี  ภู่ระย้า      

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลกรวด

3

1

นายสิทธิพล  กลิ่นประสม

จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลกรวด

4

1

นางอุสา เอมโอฐ

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลกรวด

5

1

นางสาวกันยารัตน์  ยอดพินิจ

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลกรวด จำหน่ายปลีกและส่ง

6

1

นางสตรีรัตน์ ประทุมทอง         

การขายปลีกน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก น้ำตาลกรวด

7

1

นายธนกฤต  เจียตั๊ด      

จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

8

1

นางสาวนฤมล  ไวยประเสริฐ

จำหน่ายน้ำตาลปี๊บ

9

2

นายสมจิตต์  ลัดดาวัลย์

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

10

2

นายสำราญ  ภานุมาส

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

11

2

นางรัมภา  จันทามิ

จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลกรวด

12

2

นายสายชล  เนียมนะภา

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

13

2

นางสาวมณี  ภานุมาส

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

14

3

นางวราภรณ์  แตงสอน

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลกรวด

15

3

นางสาวยุพา  สินประเสริฐ

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

16

3

นายสถาพร  หอมตลบ   

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

17

3

นางตันหยง  สุขเกษม    

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

18

3

นายสำอาง  สิทธิประสงค์

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

19

3

นายวีรชาติ  เล็กเครือสุวรรณ 

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

20

4

นางสาวมณีธรณ์  ขะสุขใจ

การขายปลีกน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก น้ำตาลกรวด

21

5

นายประเสริฐ  อินทร์จันทร์

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

22

5

นายสุริยัน  แสงทับทิม   

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

23

5

นางสะอาด สิทธิประสงค์ 

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว

24

5

นายเสกสรรค์  แสงวิภาค

การขายปลีกน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก น้ำตาลกรวด

ที่มาของข้อมูล : เทศบาลตำบลบางกระบือ, ข้อมูลจากการสำรวจและการจดทะเบียนพาณิชย์

8. แรงงาน

              แรงงานในพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพื้นที่ แต่มีบางส่วนเป็นแรงงานที่มาจากต่างพื้นที่ และเป็นแรงงานต่างด้าวอีกจำนวนหนึ่ง เช่น แรงงานจากประเทศเมียนมา เป็นต้น

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้579
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2020
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9492
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11515
mod_vvisit_counterเดือนนี้27430
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว44261
mod_vvisit_counterทั้งหมด379804

We have: 33 guests, 66 bots online
IP: 44.201.97.0
วันนี้: เม.ย. 19, 2024 


QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล