สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลบางกระบือ

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  1  แห่ง คือ  โรงเรียนวัดตะโหนดราย
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน  1  แห่ง คือ  ประจำหมู่ที่  3
       วัดในพื้นที่ จำนวน  1  แห่ง คือ  วัดตะโหนดรายสาธาณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางกระบือ จำนวน 1 แห่ง
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675