คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระบือ


นายสมพร นิลแนบแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034-757727

นางบุญชู บุญสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727

นายจรูญ ทองเปี่ยม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727
นายมานพ ทองประสงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727
นายลำ เลาหเลิศชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675