คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระบือ


นายสมพร นิลแนบแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 087-0429153

นางบุญชู บุญสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081-6946830

นายจรูญ ทองเปี่ยม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 089-5132250

เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ว่าง)
นายลำ เลาหเลิศชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 092-5194119


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล