คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระบือนายสมพร  นิลแนบแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ
นางบุญชู บุญสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

นายจรูญ ทองเปี่ยม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

นายมานพ ทองประสงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายลำ เลาหเลิศชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675