สภาเทศบาลตำบลบางกระบือนายบัณฑิต สุขเกษม
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกระบือนางสาวจารุวรรณ สุขเกษม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ


นายชุมพล ทองอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมบูรณ์ ประเสริฐจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนวพล โกวินฮ้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวันเพ็ญ จันทรพิภพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายภักดี ภานุมาส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบุญเชิด โกวินฮ้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายปิยพนธ์ สายสุนีย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชิงชัย ประจักษ์จิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

นายทวี ประจักษ์จิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

นายเอนก เจริญชั่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล