หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระบือนายอำนาจ วีระสวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727


นางสาวสุมาลี ทองตะลุง
นักพัฒนาชุมชน

รักษาราชการแทน
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727

นางทรรศมน สระสำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727นายมาโนช ชัยโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727


นายวรดร ยวียส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727

นายอำนาจ วีระสวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

รักษาราชการแทน
(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 034 - 757727
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675