หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระบือนายอำนาจ  วีระสวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือนางสาวสุมาลี  ทองตะลุง
นักพัฒนาชุมชน

รักษาราชการแทน
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

นางทรรศมน  สระสำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 


นายมาโนช  ชัยโชค
ผู้อำนวยการกองช่างนายวรดร  ยวียส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 

นายอำนาจ  วีระสวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

รักษาราชการแทน
(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675