บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทต.บางกระบือนางเปมิกา ภควัฒนะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเจษฎา กาญจนานพคุณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวีรวิชญ์ จันทร์อยู่จริง
จ้างเหมาบริการทั่วไป
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล