บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือนางเปมิกา ภควัฒนะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


นางสาวสุมาลี  ทองตะลุง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

นางสาวเครือวัลย์  สุขนุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นายธีรพงษ์  รัตนเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
นางอมราพร มาจีน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางกาญจนา  เทียนสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
 
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายวีระศักดิ์ สายสุนีย์
คนงานทั่วไป
 
 
 
- ว่าง -
 
 
 
นายรุ่งเรือง  สายสุนีย์
คนงานทั่วไป
 
 
 
- ว่าง -
 

 

 

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675