บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ


นางเปมิกา ภควัฒนะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


นางสาวสุมาลี  ทองตะลุง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

นางสาวเครือวัลย์  สุขนุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นายธีรพงษ์  รัตนเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  
 
 
นางอมราพร มาจีน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางกาญจนา  เทียนสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
นายรุ่งเรือง  สายสุนีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายวีระศักดิ์ สายสุนีย์
คนงานทั่วไป
 
 
 
นายสุกิจ  ศิริ
คนงานทั่วไป
 
 
 
นายโกศล จันทามิ
คนงานทั่วไป
 
 
 
- ว่าง -

 

 

 

 

 

 

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล