บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลบางกระบือนางทรรศมน  สระสำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฐธิมา  ทองยัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธนวรรณ  หลิมสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

น.ส.อัจฉรา สุดสาคร
จ้างเหมาบริการทั่วไป
 

นายนพพล  นิวรวรรณ
จ้างเหมาบริการทั่วไปThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675