บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลบางกระบือนางทรรศมน  สระสำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

- ว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 


นางสาวณัฐธิมา  ทองยัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 


นางสาวธนวรรณ  หลิมสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 

- ว่าง -
 
   Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล