บุคลากรกองช่างเทศบาลตำบลบางกระบือนายมาโนช  ชัยโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

- ว่าง -
นายช่างโยธา

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชลิตา  แพรสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายโกศล จันทามิ
จ้า
งเหมาบริการทั่วไป


นายสุกิจ ศิริ
จ้างเหมาบริการทั่วไป

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675