ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการเผยแพร่ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเรียนรู้ ในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ หากประชาชนสนใจสามารถเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ https://www.wisdomking.or.th/th และhttps://www.facebook.com/WisdomKingFan/

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675