การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางกระบือ ขอประชาสัมพันธ์การของบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด และมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.อยู่ในครอบครัวยากจน
3.ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง
4.อาศัยอยู่ในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
หากผู้สูงอายุประสงค์จะของบประมาณในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ให้ติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลบางกระบือ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 034-757727 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675