ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ขอรับทุนมูลนิธีคุณพุ่ม

ด้วยมูลนิธีคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิได้ประทานทุนการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก และคนพิการรุนแรงประเภทอื่นๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 58 ทุน รวมเป็นเงิน 290,000 บาท โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ประสานงานการดำเนินการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลออทิสติกและผู้พิการรุนแรงเข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เทศบาลตำบลบางกระบือ จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย หากท่านใดประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ให้มาขอแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ได้ที่เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ

alt

alt

Attachments:
Download this file (154939.jpg)154939.jpg[ ]179 Kb
Download this file (154940.jpg)154940.jpg[ ]205 Kb
Download this file (แบบขอรับทุน.pdf)แบบขอรับทุน.pdf[ ]1037 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675