ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ งานสวัสดิการสังคมสังกัดสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม ของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ จำนวน 5 ราย

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675