ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้เข้าดำเนินการตรวจเชิงรุก ณ สถานประกอบการ “ผลิตน้ำตาลมะพร้าว (ล้งเจ๊แมว)” และ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานสถานที่ดังกล่าว มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 31 ราย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675