รายงานฐานะทางการเงิน ทต.บางกระบือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง ปิดประกาศสำเนาแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 21
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองคลัง 45
3 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาม 2564 - มีนาคม 2565) กองคลัง 352
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 36
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 กองคลัง 47
6 รายงานผลการใช้งานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 66
7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 348
8 แผนจัดเก็บภาษีและรายได้ 65 กองคลัง 77
9 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 78
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 106
11 งบแสดงฐานะการเงิน 2563 กองคลัง 80
12 รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 77
13 รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 284
14 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2 กองคลัง 650
15 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 108
16 ประกาศผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 กองคลัง 308
17 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายการเงินรับรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ เทศบาลตำบลบางกระบือ 311
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลบางกระบือ 103
19 รายงานงบฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบางกระบือ 241
20 รายงานฐานะการเงินประจำปี งปม.2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ 128
21 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งปม.2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ 144
22 รายงานรายรับรายจ่ายงบทดลองเดือนกรกฎาคม59 ทต.บางกระบือ 1928
23 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2559 ทต.บางกระบือ 595
24 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2558 ทต.บางกระบือ 581
25 งบการเงิน-อปท.-พ.ศ.2558 ทต.บางกระบือ 309
26 รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย ทต.บางกระบือ 262
27 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ทต.บางกระบือ 445

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล