รายงานฐานะทางการเงิน ทต.บางกระบือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองคลัง 32
2 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาม 2564 - มีนาคม 2565) กองคลัง 320
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 25
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 กองคลัง 33
5 รายงานผลการใช้งานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 53
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 327
7 แผนจัดเก็บภาษีและรายได้ 65 กองคลัง 58
8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 63
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 95
10 งบแสดงฐานะการเงิน 2563 กองคลัง 67
11 รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 66
12 รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 256
13 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2 กองคลัง 598
14 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 94
15 ประกาศผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 กองคลัง 295
16 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายการเงินรับรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ เทศบาลตำบลบางกระบือ 297
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลบางกระบือ 90
18 รายงานงบฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบางกระบือ 226
19 รายงานฐานะการเงินประจำปี งปม.2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ 114
20 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งปม.2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ 133
21 รายงานรายรับรายจ่ายงบทดลองเดือนกรกฎาคม59 ทต.บางกระบือ 1753
22 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2559 ทต.บางกระบือ 553
23 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2558 ทต.บางกระบือ 553
24 งบการเงิน-อปท.-พ.ศ.2558 ทต.บางกระบือ 289
25 รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย ทต.บางกระบือ 244
26 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ทต.บางกระบือ 425

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675