รายงานฐานะทางการเงิน ทต.บางกระบือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองคลัง 2
2 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาม 2564 - มีนาคม 2565) กองคลัง 90
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 14
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 กองคลัง 20
5 รายงานผลการใช้งานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 38
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 208
7 แผนจัดเก็บภาษีและรายได้ 65 กองคลัง 39
8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 52
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 79
10 งบแสดงฐานะการเงิน 2563 กองคลัง 55
11 รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 49
12 รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 141
13 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2 กองคลัง 382
14 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 77
15 ประกาศผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 กองคลัง 226
16 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายการเงินรับรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ เทศบาลตำบลบางกระบือ 240
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลบางกระบือ 76
18 รายงานงบฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบางกระบือ 189
19 รายงานฐานะการเงินประจำปี งปม.2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ 100
20 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งปม.2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ 118
21 รายงานรายรับรายจ่ายงบทดลองเดือนกรกฎาคม59 ทต.บางกระบือ 1562
22 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2559 ทต.บางกระบือ 493
23 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2558 ทต.บางกระบือ 442
24 งบการเงิน-อปท.-พ.ศ.2558 ทต.บางกระบือ 276
25 รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย ทต.บางกระบือ 225
26 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ทต.บางกระบือ 410

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675