รายงานฐานะทางการเงิน ทต.บางกระบือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการใช้งานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 8
2 แผนจัดเก็บภาษีและรายได้ 65 กองคลัง 19
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 33
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 40
5 งบแสดงฐานะการเงิน 2563 กองคลัง 32
6 รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 34
7 รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 40
8 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2 กองคลัง 95
9 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 50
10 ประกาศผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 กองคลัง 51
11 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายการเงินรับรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ เทศบาลตำบลบางกระบือ 163
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลบางกระบือ 53
13 รายงานงบฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบางกระบือ 97
14 รายงานฐานะการเงินประจำปี งปม.2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ 81
15 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งปม.2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ 90
16 รายงานรายรับรายจ่ายงบทดลองเดือนกรกฎาคม59 ทต.บางกระบือ 1338
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2559 ทต.บางกระบือ 425
18 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2558 ทต.บางกระบือ 235
19 งบการเงิน-อปท.-พ.ศ.2558 ทต.บางกระบือ 255
20 รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย ทต.บางกระบือ 205
21 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ทต.บางกระบือ 391

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675