ประมวลภาพกิจกรรม ทต.บางกระบือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายกรณีเกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 กองสาธารณสุขฯ 2
2 กิจกรรมงานสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕ ตอน “ พี่คล้าวและทองกวาวกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด” งานสวัสดิการสังคม 20
3 โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสาธารณสุขฯ 32
4 เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ สำนักปลัดเทศบาล 23
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 สำนักปลัดเทศบาล 128
6 การปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กองสาธารณสุขฯ 318
7 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว กองสาธารณสุขฯ 77
8 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ 79
9 ระวังโรคในฤดูฝน กองสาธารณสุข 94
10 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัดเทศบาล 132
11 โรคมือ เท้า ปาก กองสาธารณสุข 103
12 โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปี 2563 สำนักปลัดเทศบาล 265
13 กิจกรรมประกวดพ่อดีเด่น ของสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ สำนักปลัด 400
14 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางกระบือ ปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัดเทศบาล 237
15 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) กองสาธารณสุขฯ 90
16 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กองการศึกษา 378
17 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดกระรอกสวนด้วยเหยื่อพิษและกำจัดแมลงศัตรูพืชในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัด 462
18 ฉีดพ่นยุงลาย 6 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 147
19 ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 126
20 ฉีดพ่นยาป้องกันไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 106
21 ถวายเทียนพรรษา กองการศึกษา 167
22 กำจัดผักตบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 433
23 ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 188
24 งานวัดประจำปี 2562 วัดตะโหนดราย กองการศึกษา 98
25 กิจกรรมปั่นจักรยาน DPT BIKE ครั้งที่ 19 สำนักปลัด 96
26 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 71
27 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักปลัด 71
28 วันของเด็ก ๆ ปี 2562 กองการศึกษา 88
29 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม วันปั่น 9 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 323
30 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม วันซ้อมปั่น 2 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 150

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675