ประมวลภาพกิจกรรม ทต.บางกระบือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ กองสาธารณสุขฯ 1
2 การประชุมและติดตามนิเทศ ประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 2
3 การส่งมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) งานสวัสดิการสังคม 1
4 โครงการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองสาธารณสุขฯ 1
5 เทศบาลตำบลบางกระบือร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 สำนักปลัดเทศบาล 3
6 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 15
7 โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สำนักปลัดเทศบาล 17
8 การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 8
9 การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 6
10 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 7
11 การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 6
12 การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 8
13 การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 6
14 การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านวัดตะโหนดราย งานแผนงานและงบประมาณ 9
15 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ งานสวัสดิการสังคม 16
16 พิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมหน้าสำนักงานและพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สำนักปลัดเทศบาล 13
17 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา สำนักปลัดเทศบาล 15
18 การตั้งจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณุภัย 10
19 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ งานสวัสดิการสังคม 12
20 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 49
21 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 กองการศึกษา 24
22 จัดเก็บขยะมูลฝอยถนนปากทางเข้าเทศบาลตำบลบางกระบือ กองสาธารณสุขฯ 25
23 ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ทำความสะอาดถนนเส้นทางไปอำเภอบางคนทีสองข้างทาง สำนักปลัดเทศบาล 22
24 โครงการชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็งร่วมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต สสส. กองสาธารณสุขฯ 27
25 กองช่างดำเนินการก่อกำแพงกันน้ำท่วมเข้าระบบประปา หมู่ที่ 1 กองช่าง 20
26 ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณระบบประปาหมู่ที่ 5 กองช่าง 24
27 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 38
28 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 27
29 ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณระบบประปาหมู่ที่ 1 กองช่าง 20
30 กิจกรรมทำความสะอาดพื้นถนนและอาคารบริเวณรอบวัดตะโหนดราย สำนักปลัดเทศบาล 15

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล