ประมวลภาพกิจกรรม ทต.บางกระบือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 2
2 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 กองการศึกษา 5
3 จัดเก็บขยะมูลฝอยถนนปากทางเข้าเทศบาลตำบลบางกระบือ กองสาธารณสุขฯ 8
4 ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ทำความสะอาดถนนเส้นทางไปอำเภอบางคนทีสองข้างทาง สำนักปลัดเทศบาล 5
5 โครงการชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็งร่วมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต สสส. กองสาธารณสุขฯ 5
6 กองช่างดำเนินการก่อกำแพงกันน้ำท่วมเข้าระบบประปา หมู่ที่ 1 กองช่าง 7
7 ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณระบบประปาหมู่ที่ 5 กองช่าง 11
8 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 4
9 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ งานแผนงานและงบประมาณ 9
10 ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณระบบประปาหมู่ที่ 1 กองช่าง 9
11 กิจกรรมทำความสะอาดพื้นถนนและอาคารบริเวณรอบวัดตะโหนดราย สำนักปลัดเทศบาล 3
12 การตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กรณีน้ำหนุนสูงไหลเข้าท่วมระบบประปา กองช่าง 4
13 ปรับภูมิทัศน์ถนนหมู่ที่ 5 และถนนซอยเทพประสิทธิ์-ดาวดึงส์ ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ กองสาธารณสุขฯ 31
14 การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 6
15 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขฯ 7
16 เทศบาลตำบลบางกระบือ ฝังถังขยะเปียกครบ 100% ทุกครัวเรือน กองสาธารณสุขฯ 76
17 การรับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาล 81
18 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา 20
19 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักปลัดเทศบาล 23
20 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัดเทศบาล 25
21 กิจกรรม Press tour วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักปลัดเทศบาล 118
22 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัดเทศบาล 21
23 การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย กรณีเกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ 82
24 การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย กรณีเกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ 131
25 การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย กรณีเกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ 109
26 การเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางกระบือ งานสวัสดิการสังคม 19
27 การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายกรณีเกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ 35
28 กิจกรรมงานสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕ ตอน “ พี่คล้าวและทองกวาวกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด” งานสวัสดิการสังคม 296
29 โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสาธารณสุขฯ 355
30 เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ สำนักปลัดเทศบาล 174

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675