ประมวลภาพกิจกรรม ทต.บางกระบือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กองสาธารณสุขฯ 2
2 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว กองสาธารณสุขฯ 5
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ 15
4 ระวังโรคในฤดูฝน กองสาธารณสุข 32
5 โรคมือ เท้า ปาก กองสาธารณสุข 56
6 กิจกรรมประกวดพ่อดีเด่น ของสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ สำนักปลัด 47
7 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กองการศึกษา 47
8 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดกระรอกสวนด้วยเหยื่อพิษและกำจัดแมลงศัตรูพืชในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัด 89
9 ฉีดพ่นยุงลาย 6 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 51
10 ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 56
11 ฉีดพ่นยาป้องกันไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 52
12 ถวายเทียนพรรษา กองการศึกษา 44
13 กำจัดผักตบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 394
14 ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 38
15 งานวัดประจำปี 2562 วัดตะโหนดราย กองการศึกษา 52
16 กิจกรรมปั่นจักรยาน DPT BIKE ครั้งที่ 19 สำนักปลัด 45
17 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30
18 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักปลัด 38
19 วันของเด็ก ๆ ปี 2562 กองการศึกษา 50
20 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม วันปั่น 9 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 249
21 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม วันซ้อมปั่น 2 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 41
22 สืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง กองการศึกษา 125

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675