ประมวลภาพกิจกรรม ทต.บางกระบือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 สำนักปลัดเทศบาล 42
2 การปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กองสาธารณสุขฯ 179
3 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว กองสาธารณสุขฯ 55
4 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ 50
5 ระวังโรคในฤดูฝน กองสาธารณสุข 71
6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัดเทศบาล 62
7 โรคมือ เท้า ปาก กองสาธารณสุข 87
8 โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปี 2563 สำนักปลัดเทศบาล 98
9 กิจกรรมประกวดพ่อดีเด่น ของสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ สำนักปลัด 223
10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางกระบือ ปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัดเทศบาล 96
11 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) กองสาธารณสุขฯ 61
12 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กองการศึกษา 215
13 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดกระรอกสวนด้วยเหยื่อพิษและกำจัดแมลงศัตรูพืชในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัด 254
14 ฉีดพ่นยุงลาย 6 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 117
15 ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 99
16 ฉีดพ่นยาป้องกันไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 89
17 ถวายเทียนพรรษา กองการศึกษา 132
18 กำจัดผักตบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 425
19 ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 86
20 งานวัดประจำปี 2562 วัดตะโหนดราย กองการศึกษา 82
21 กิจกรรมปั่นจักรยาน DPT BIKE ครั้งที่ 19 สำนักปลัด 70
22 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 58
23 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักปลัด 60
24 วันของเด็ก ๆ ปี 2562 กองการศึกษา 75
25 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม วันปั่น 9 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 309
26 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม วันซ้อมปั่น 2 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 81
27 สืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง กองการศึกษา 188

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675