ประมวลภาพกิจกรรม ทต.บางกระบือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 สำนักปลัดเทศบาล 9
2 การปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กองสาธารณสุขฯ 95
3 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว กองสาธารณสุขฯ 28
4 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ 31
5 ระวังโรคในฤดูฝน กองสาธารณสุข 53
6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัดเทศบาล 41
7 โรคมือ เท้า ปาก กองสาธารณสุข 71
8 โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปี 2563 สำนักปลัดเทศบาล 37
9 กิจกรรมประกวดพ่อดีเด่น ของสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ สำนักปลัด 100
10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางกระบือ ปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัดเทศบาล 37
11 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) กองสาธารณสุขฯ 40
12 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กองการศึกษา 115
13 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดกระรอกสวนด้วยเหยื่อพิษและกำจัดแมลงศัตรูพืชในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัด 129
14 ฉีดพ่นยุงลาย 6 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 87
15 ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 74
16 ฉีดพ่นยาป้องกันไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 66
17 ถวายเทียนพรรษา กองการศึกษา 101
18 กำจัดผักตบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 409
19 ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 54
20 งานวัดประจำปี 2562 วัดตะโหนดราย กองการศึกษา 63
21 กิจกรรมปั่นจักรยาน DPT BIKE ครั้งที่ 19 สำนักปลัด 53
22 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 45
23 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักปลัด 46
24 วันของเด็ก ๆ ปี 2562 กองการศึกษา 64
25 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม วันปั่น 9 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 292
26 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรสงคราม วันซ้อมปั่น 2 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 50
27 สืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง กองการศึกษา 141

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675