ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางกระบือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 '' วันคนพิการสากล'' ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี สำนักปลัดเทศบาล 2
2 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “Equalize” งานสวัสดิการสังคม 3
3 "มลพิษ" บรรเทาได้ด้วยต้นไม้ กองสาธารณสุขฯ 2
4 5 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 2
5 5 วิธีผู้สูงอายุรับมืออากาศเปลี่ยนแปลง งานสวัสดิการสังคม 3
6 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 กองคลัง 5
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานการเจ้าหน้าที่ 12
8 HIV เอดส์ ป้องกันได้ กองสาธารณสุขฯ 6
9 แนวทางการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (กรณี พมจ.เป็นผู้ลงระบบแทน อปท.) งานสวัสดิการสังคม 4
10 5 ป. ปราบยุงลาย กองสาธารณสุขฯ 4
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานการเจ้าหน้าที่ 15
12 พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559 งานสวัสดิการสังคม 4
13 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาทู ที่แม่กลอง ครั้งที่ 24 ตอน จานนี้มีรัก ระหว่างวันที่ 9 -18 ธันวาคม 2565 สำนักปลัดเทศบาล 50
14 9 วิธี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อให้สุขภาพที่อย่างยั่งยืน กองสาธารณสุขฯ 3
15 สังเกตอย่างไรเมื่อผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า งานสวัสดิการสังคม 3
16 10 เมนูแนะนำ สค.ทุกวันให้เป็นวันครอบครัว งานสวัสดิการสังคม 3
17 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบดาแห่งฝนหลวง" สำนักปลัดเทศบาล 7
18 วันคนพิการแห่งชาติ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี งานสวัสดิการสังคม 4
19 5 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ งานสวัสดิการสังคม 3
20 ป้องกันท้องไม่พร้อม ยังไงดี? กองสาธารณสุขฯ 4
21 ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กองการศึกษา 3
22 7 แนวคิด GREEN เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กองสาธารณสุขฯ 5
23 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานการเจ้าหน้าที่ 92
24 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย และเทศกาลอาหารบั้านฉัน จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักปลัดเทศบาล 11
25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ งานสวัสดิการสังคม 12
26 24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ (United Nations Day) สำนักปลัดเทศบาล 11
27 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ สำนักปลัดเทศบาล 14
28 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช สำนักปลัดเทศบาล 13
29 21 ตุลาคม ของทุกปี วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ กองสาธารณสุขฯ 8
30 หยุด ทารุณกรรมเด็ก งานสวัสดิการสังคม 11

หน้า 1 จาก 28

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675