ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนของอำเภอบางคนที สำนักปลัดเทศบาล 2
2 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักปลัดเทศบาล 5
3 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 2
4 ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 24
5 ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล 18
6 ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกอง เรื่องการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำนักปลัดเทศบาล 15
7 ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 16
8 ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย สำนักปลัดเทศบาล 17
9 ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ สำนักปลัดเทศบาล 17
10 ประชาสัมพันธ์ งานสภาเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 17
11 ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2 สำนักปลัดเทศบาล 13
12 ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการร้องขอ สำนักปลัดเทศบาล 14
13 ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดกิจกรรม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำหรับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 18
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตาม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ด้วยชุด Rapid Antigen Test” สำนักปลัดเทศบาล 22
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 บริเวณพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 21
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 สำนักปลัดเทศบาล 19
17 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานสภาเทศบาล เรื่อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 งานสภาเทศบาล 14
18 เชิญชวนออมเงินสะสมกับกองทุนการออมแห่งชาติ สำนักปลัดเทศบาล 15
19 กอช.ชวนออมเงินผ่านแอป กอช. สำนักปลัดเทศบาล 28
20 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบก ข่าวบิดเบือนการต่อใบขับขี่ สำนักปลัดเทศบาล 14

หน้า 1 จาก 24

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675