ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักปลัด 1
2 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักปลัด 1
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line สำนักปลัด 3
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e - learning) สำนักปลัด 5
5 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักปลัด 7
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ขอรับทุนมูลนิธีคุณพุ่ม สำนักปลัด 9
7 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักปลัด 8
8 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักปลัด 7
9 การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักปลัด 12
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูฯ สำนักปลัด 1
11 ข่าวส่งเสริมการเกษตร ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช งานพัฒนาชุมชน 13
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" งานประชาสัมพันธ์ 19
13 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด 9
14 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในช่วงโควิด-19 ระบาด สำนักปลัด 25
15 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ สำนักปลัด 15
16 ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education สำนักปลัด 13
17 ชุดวีดีทัศน์เพื่อสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Administrator 11
18 สิ่งที่ควรรู้ เมื่อหนูๆ ใส่หน้ากาก กองสาธารณสุขฯ 12
19 ช่าวประชาสัมพันธ์จาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth กองสาธารณสุขฯ 12
20 สิทธิคนพิการ : การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ สำนักปลัด 19

หน้า 1 จาก 20

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675