มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต​

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 316
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 343
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) งานแผนงานและงบประมาณ 298
4 กิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับชุมชนตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 47
5 กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 404
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 43
7 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 งานแผนงานและงบประมาณ 181
8 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สำนักปลัด 165
9 นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทต.บางกระบือ สำนักปลัด 133
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางกระบือ 157

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล