มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต​

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 275
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 300
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) งานแผนงานและงบประมาณ 283
4 กิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับชุมชนตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 33
5 กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 373
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 27
7 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 งานแผนงานและงบประมาณ 168
8 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สำนักปลัด 117
9 นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทต.บางกระบือ สำนักปลัด 107
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางกระบือ 139

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675