การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน สำนักปลัดเทศบาล 22
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 158
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบปี 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ 236
4 รายงานการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ 69
5 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลตำบลบางกระบือ เทศบาลตำบลบางกระบือ 102
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 สำนักปลัด 77
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564 - 2566 สำนักปลัด 103
8 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สำนักปลัด 30
9 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล สำนักปลัด 48
10 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ สำนักปลัด 31

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675