คู่มือประชาชน ทต.บางกระบือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การดูแลตัวเอง สู้ โควิด - 19
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5 เรื่่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
6 ประกาศการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล
7 คู่มือบริการประชาชน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล