แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนพัฒนาสามปี 2559-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2559

ขั้นตอนการบริการประชาชนแผนดำเนินงานประจำปี 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2559

แผนพัฒนาสามปี 2558-2560แผนพัฒนาสามปี

พ.ศ. 2558-2560

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล